GK News 2 - шаблон joomla Видео

Log in
updated 9:49 AM CEST, May 3, 2018

Javni poziv za raspored taksi vozila na taksi stajališta na teritoriji općine Žepče

User Rating:  / 0
PoorBest 

I Predmet Javnog poziva
 
    Predmet ovog poziva je raspored taksivozila na taksistajalištu u ulici Prva, općina Žepče za 2017.godinu. Broj stajališnih mjesta na taksistajalištu za koje se raspisuje poziv je 9 (devet).
 
II Uvjeti za sudjelovanje na javnom pozivu
 
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju taksiprijevoznici koji ispunjavaju 
 
   sljedeće kriterije:
 
-          da su registrirani za obavljanje djelatnosti taksiprijevoza i da im je to osnovna djelatnost,
 
-          da imaju prebivalište na području općine Žepče najmanje 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,
 
-          da uredno izmiruju obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,
 
-          da nemaju izrečenu pravomoćnu odluku kojim je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza dok ta mjera traje.
 
III Potrebna dokumentacija
 
Fizička lica
 
1.     Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza kao osnovne djelatnosti
 
2.     Uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu na teritoriji općine Žepče (CIPS)
 
3.     Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda (ili zaključen sporazum duga u ratama)
 
4.     Uvjerenje nadležnog suda da podnosilac u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.
 
5.     Obrazac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalište.
 
6.     Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.
 
Pravna lica
1.     aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,
 
2.     Prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,
 
3.     Uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
 
4.     Uvjerenje nadležnog suda da u posljednoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza
 
5.     Obrazac zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalište.
 
 
Iznos naknade za korištenje mjesta na taksistajalištu
 
Godišnja naknada za korištenje mjesta na taksistajalištu iznosi 40 KM.
 
 
IV Ocjena i vrednovanje zahtjev
 Otvaranje, ocjenu i vrednovanje zahtjeva će obaviti Komisija/Povjerenstvo koju imenuje Općinski načelnik. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja zahtjeva će biti objavljeno nakon isteka roka za prijave.
 
 
V Mjesto, način i rok za podnošenje zahtjeva
 
Obrazac za podnošenje zahtjeva se može preuzeti na u uredu broj 12 ili na info centru Općine Žepče.
 
Javni poziv ostaje otvoren do 08.02.2017.godine do 1500 sati. Isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Žepče, web stranici Općine Žepče i Dnevnom avazu. Zahtjevi se podnose na pisarnicu Općine Žepče u zatvorenim kovertama sa sa naznakom:
 
        „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA RASPORED NA TAKSISTAJALIŠTU- NE OTVARATI“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Preliminarna rang lista rasporeda taksivozila na će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Žepče i web stranici Općine Žepče.
 
Obrazac zahtjeva

Add comment


Security code
Refresh

Izdvojeno

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga samo putem parking aparata

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga …

Iz JP „Komunalno“ Žepče, obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata.   Svi gradski parkinzi na kojima se vrši...

03-04-2017 Hits:1661 Vijesti

Read more

Izdvojeno

Papa Franjo posjetio BiH

Papa Franjo posjetio BiH

Završena je povijesna posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Svetog Oca pape Franje Bosni i Hercegovini. Uz riječi upućene mladima naše zemlje „Vi ste proljetni cvjetovi i u vama vidim želju da...

06-06-2015 Hits:6068 Županija, BiH, okruženje, društvo ....

Read more
Untitled