GK News 2 - шаблон joomla Видео

Log in
updated 8:35 AM CEST, Apr 9, 2019

                                                                                 

Objavljen Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

User Rating:  / 0

 

 

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. Godinu


Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:

1) neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
2) fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
3) ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama.

Navedene kategorije mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja:

a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske
b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog poziva na gore navedenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda i traje zaključno do 17. ožujka 2017. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“.

Zaprimljena dokumentacija na ovaj Javni poziv ne vraća se podnositelju prijave. Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete poslati upit na adresu e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Detaljnije u dokumentima u privitku.


JAVNI POZIV
Obrazac proračuna
Obrazac prijave A
Obrazac prijave B
Obrazac prijave C
Obrazac životopisa

Donosimo kompletan tekst izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH

User Rating:  / 0

 

 

Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, usvojen je u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), a nakon toga i u Domu naroda PSBiH. 

Preostalo je još da predsjedavajući oba doma PSBiH potpišu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, nakon čega bi trebao biti objavljen u Službenom listu BiH, a očekuje se da će do toga doći sredinom veljače. 

Zakon pooštrava krivičnu politiku za učesnike u prometu koji krše zakon, a novčane kazne su povećane u brojnim segmentima poput brze vožnje, nevezanja pojasa, ponašanja novih vozača, ali i razgovora na mobilni telefon. 

- Novim zakonom je predviđeno i kažnjavanje pijanih suvozača. Također, oni koji su tek položili vozački ispit dvije godine neće moći sami voziti automobil u periodu od 12 do 4 sata ujutro – rekao je ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko. 

Kazne za nevezanje pojasa iznosit će od 100 do 300 KM, dok će kazna za držanje djeteta u krilu biti nešto veća i iznosit će 500 KM. 

Kazne za prekoračenje brzine veće od 30 kilometara na sat, će umjesto dosadašnjih 200 KM, iznositi i do 1.000 KM. Osobe koje odbiju alkotestiranje, a imaju više od 1,5 promila alkohola platit će kaznu od 400 do 1.000 KM.

Kazne od 400 do 1.000 KM su propisanje za vozače koji voze neregistrovane automobile, kao i za one koji voze djecu mlađu od 12 godina na prednjem sjedištu. Država će naplaćivati i izazivanje prekomjerne buke, a kazne će se kretati od 50 do 250 KM. Biciklisti i motociklisti bez zakopčane kacige plaćat će 50 KM. 

Novim zakonom propisane su i kazne za pješake koji na saobraćajnici koriste mobilni telefon ili imaju slušalice u ušima (40 KM), vožnju bez upaljenog kratkog svjetla (30 KM), kao i za bicikliste ili motocikliste koji prevoze pijane osobe (30 KM).

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI PROMETA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donosimo kompletan tekst izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH - See more at: http://www.avaz.ba/clanak/274904/donosimo-kompletan-tekst-izmjena-i-dopuna-zakona-o-osnovama-sigurnosti-saobracaja-u-bih#sthash.GnSjibD0.dpuf

Loše najave za proizvođače malina

User Rating:  / 0

Tisuće tona malina i kupina, koje su otkuplje-ne od domaćih proizvođača, mjesecima stoje na lagerima zbog niskih izvoznih cijena, a vlasnici hladnjača poručuju da su zbog toga u velikim gubicima. Iako je berba malina zavr-šena prije više od četiri mjeseca, prodaja ide veoma sporo, jer se, za razliku od prethodnih godina, pojavio problem plasmana ovog vo-ća. Predsjednik Saveza proizvođača jagodiča-stog voća u BiH Ljubiša Alempić ističe da se u hladnjačama nalaze više od dvije trećine otkupljenih količina malina.
"Poljski malinari su prošle godine imali dobar i kvalitetan rod, zbog čega je cijena nenadano pala i sada se kreće od 1,8 do dva eura. Ta cijena se ne isplati domaćim hladnjačarima, jer su maline otkupljivali od proizvođača za 3,30 - 3,50 KM", kaže Alempić.
Vlasnik poduzeća "Agro dr" iz Bratunca Pet-ko Rankić u hladnjači ima oko 500 tona mali-na i 200 tona kupina, a od završetka berbe nije prodao nijedan kilogram.
"Nemamo prodaje jer Poljska, Ukrajina i Ki-na imaju velike količine i povoljne cijene, a mi smo primorani da voće držimo u hladnja-čama i sabiremo gubitke", priča Rankić. Isti-če da svakog mjeseca ima oko 25.000 KM troškova skladištenja, jer samo za struju koju potroši treba da plati između 12.000 do 15.000 maraka.
"Prošao je dug period od otkupa, pa su troš-kovi radnika i struje odavno premašili dobit koju bih ostvario ako bi maline prodao po sadašnjoj cijeni od dva eura, koliko mi nude. Niko od domaćih hladnjačara se ne može uklopiti u tu cijenu", naglasio je Rankić. Pre-ma njegovim riječima, dodatni problem pred-stavlja i kvalitet malina, koji je prošle godine podbacio. Prošlogodišnje maline sa područja BiH i nisu naročitog kvaliteta, a problem je što naši proizvođači tokom berbe
ne klasiraju ovo voće - rekao je Rankić.
Direktor poduzeća za otkup voća "Bos-agro food" Radmila Šaran kaže da je blokada u izvozu malina nastala prvenstveno zbog previsoke otkupne cijene, koja je godinama nerealna na tržištu BiH.
"Visoka otkupna cijena hladnjačarima dola-zi glave i mi koji godinama radimo ovaj posao smo upozoravali da će doći godina kada će se to prelomiti - rekla je Šaranova. Istakla je da će prema procjenama ove godi-ne maline zasigurno biti otkupljivane po nižim cijenama, jer će ostati mnogo zaliha, kako kod nas tako i u Srbiji. - Iako su mnogi vlasnici hladnjača ostali blokirani, naše po-duzeće još nekako uspijeva da plasira robu, ali generalno ne ostvarujemo neku zaradu", kazala je Šaranova.
Savjetovala je proizvođačima da povedu računa o sortama malina koje sade, te da izbjegavaju konzumne sorte poput polke, a baziraju se na sortama vilamet i miker, jer su najkvalitetnije. Neplanska proizvodnja Sa malinjaka u BiH ove godine ubrano je više od 10.000 tona malina, a prema procje-nama stručnjaka do 2020. godine proizvod-nja bi mogla premašiti 20.000 tona, što bi dodatno moglo pogoršati plasman ovog voća.
"Maline su u BiH počeli da sade i u regija-ma gdje ih nikada nije bilo, jer narod vidi dobru zaradu i zbog toga nemamo plansku proizvodnju. Ne možeš nikom zabraniti da na svojoj njivi zasadi voće koje želi", rekao je Ljubiša Alempić i naglasio da bi uspos-tavljanje neprofitnog skladišta, gdje bi proi-zvođači mogli da čuvaju maline i čekaju dobru cijenu a da ne zavise od vlasnika hladnjača, bio spas za malinare.

Registracija vozila od Nove godine u prosjeku skuplja za 30,00 KM

User Rating:  / 2

 

Od 1. siječnja 2017. na području FBiH počet će se primjenjivati Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila (eko test) u stanicama za tehnički pregled vozila koji je propisalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Ovim pravilnikom koji je objavljen u Službenom listu FBiH 28. prosinca 2016. eko test postaje obavezni dio tehničkog pregleda prilikom godišnje registracije automobila, a Pravilnikom je detaljno propisano koje kategorije vozila podliježu eko testu, ko i na koji način obavlja eko test, koje su granične vrijednosti koje svako vozilo mora zadovoljiti, postupak sa automobilima koji ne zadovolje test, ali i cijenu koju će za sve platiti građani.

Krenimo od onoga što većinu građana FBiH zanima - novog udarca po džepu.

Ako ste vlasnici vozila sa benzinskim motorom koji nema katalizator izduvnih gasova niti lambda sondu za eko test platit ćete 22 KM. Ako automobil na benzinski pogon ima katalizator i lambda sondu, eko test ćete pri registraciji plaćati 32 KM.

Sva vozila koja imaju bilo kakav dizelski motor, a u BiH "dizelaši" dominiraju, platiti ćete 36 KM.

Uvođenjem eko testa registracija vozila u FBiH poskupljuje u prosjeku za 30 KM godišnje, pri čemu većinu naknade za EKO test zadržavaju stanice tehničkog pregleda koje će i vršiti preglede, dok neznatan dio ide u budžet FBiH i kantona, kao i stručnim institucijama.

No, eko test neće utjecati na registraciju vozila sve do 2020. i ovaj period se naziva prijelaznim. Ako vozilo od 2020. pri tehničkom pregledu ne prođe eko test neće moći proći ni ukupan tehnički pregled, niti će se moći registrirati. Prijelazni period iskoristit će se kako bi se vlasnici upoznali o nedostacima svojih automobila i sve probleme otklonili do 2020.

Eko testu podliježu sva motorna vozila koja pokreće motor na benzin, a koja su proizvedena poslije 1970. godine, odnosno sva motorna vozila na dizelski pogon proizvedena poslije 1980.

Eko testu podliježu i vozila čiji motori koriste plin, a zanimljivo je da će im se ispušni plinovi ispitivati u vrijeme kada koriste nepovoljnije gorivo s aspekta emisije štetnih gasova. Pojednostavljeno, ako ste u benzinca ugradili plin, eko test se obavlja dok vaše vozilo radi na benzin, a ne na plin.

Iz eko testova izuzeta su vozila na alternativni pogon, kao i vozila čija konstruisana brzina nije veća od 30 kilometara na sat.

Automobili koji prođu eko test dobit će naljepnicu koja će morati biti istaknuta na prednjem vjetrobranskom staklu.

Ako vaše vozilo zadovoljava normu Euro 1 dobit ćete naljepnicu crne boje, za Euro 2 će biti crvene boje, Euro 3 žute boje, Euro 4 zelene boje, Euro 5 plave boje i Euro 6 ljubičaste boje.

Podsjećamo, u veljači 2016. u FBiH vlasti su povećale cijene putarina koje se plaćaju prilikom registracije vozila pa je registracija poskupjela u prosjeku za 15 KM.

 

 

Zagreb opet ima najbolji advent u Europi

User Rating:  / 1

Nakon što je prošle godine prvi put pobijedio u izboru za najbolju europsku božićnu destinaciju, Zagreb je ove zime dokazao da može još bolje, ljepše, zabavnije i čarobnije. Za najbolji advent u Europi ove su godine nominirana bila čak 54 grada, a na službenoj internetskoj stranici Best places to Visit in Europe - Europe's Best Destinations glasovalo se od 2. do 12. prosinca.

Svoj glas dalo je više od 188 tisuća ljudi iz čak 124 zemlje svijeta. Glasači su prvi put ove godine mogli birati tri grada. U toj jakoj konkurenciji Zagreb je bio uvjerljivo najbolji - osvojio je 33 tisuće i 607 glasova. Drugi je francuski Strasbourg s 19.242 glasa, a i treći su Francuzi - grad Colmar dobio je 13.394 glasa. Beč je peti, Prag osmi, Budimpešta deveta, Manchester dvadeseti. London uopće nije ušao u TOP 20...

Koliko je Zagreb očarao cijeli svijet, govore i sljedeći podaci: hrvatska metropola dobila je više glasova od drugo i trećeplasirani zajedno. Po prvi put ove godine stigli su i glasovi sa Jamajke - od troje glasača jedan je izabrao Zagreb. Jedan glas stigao je i sa Antarktike - naravno, za Zagreb, piše jutarnji list.

Ove godine Advent u Zagrebu obuhvaća 29 lokacija, na kojima se može uživati u besplatnim programima za djecu i odrasle, kao i bogatoj ugostiteljskoj ponudi, koja uključuje domaće, ali i specijalitete iz cijelog svijeta. Svaka lokacija ima svoju specifičnost: tako je na Europskom trgu pun nešto posebnijih ukusnih zalogaja, u Tomićevoj se nudi konkretnija domaća hrana, dok se u Gajevoj može pronaći zaista svašta: od domaćih suvenira i rukotvorina, pa do kuhanog vina i kobasica.

Na Tomislavcu je otvoreno klizalište, koje je dodatno populariziralo klizanje u gradu, jer je svima blizu. Svaki kutak u gradu koji je odabran kao jedna od lokacija za ovogodišnji Advent pomno je uređen: lampice ukrašavaju stabla platana na Zrinjevcu, na trgu bana Jelačića nalaze se klupice za odmor i imela ispod koje se svi žele poljubiti, a najpopularnije mjesto fotografiranja je na platou Gradec, gdje je na točno određeno mjesto postavljen veliki okvir, pa svi koji se slikaju unutar tog okvira vide i katedralu na pozadini fotografije.

Ove se godine Advent proširio i na nove lokacije, poput Muzeja suvremene umjetnosti i Oktogona, gdje je prije nekoliko dana otvoren Modni advent. Dvorišta, koja su svoja vrata otvarala samo ljeti, ove godine su isto učinila i u prosincu, tako da ljudi, unatoč hladnoćama, ovih dana uživaju u skrivenim dvorištima palača Gornjeg grada. Jedna od novosti je i Vranicanijeva poljana, na kojoj se može fotografirati u kočiji, a ponija djeca mogu jahati vikendom na Strossmayerovom trgu. Ponuda za djecu također je bogata: osim što se mogu voziti u Veselom božićnom tramvaju, mogu se zabaviti i na dječjem vrtuljku kod Rudolfa na Strossmayerovom trgu.

Teško je izdvojiti najpopularniju lokaciju, jer su sve u centru grada iznimno dobro posjećene. Navečer je gotovo nemoguće poći Tomićevom ulicom, a gužve se stvaraju i u Bogovićevoj ulici. Na Zrinjevcu je nešto bolje, s obzirom na veličinu prostora, a Advent je oživio Strossmayerov trg, jednako kao i gornji grad. Najviše posjetitelja ima petkom i subotom, kada prodavači jedva stižu poslužiti sve goste, dok je tijekom tjedna nešto manja gužva. Velika navala očekuje se i 17. prosinca, kada će se ispred fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice u sklopu akcije "Božićno svjetlo želja" u zrak pustiti stotine lampiona.

 

Izdvojeno

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga samo putem parking aparata

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga …

Iz JP „Komunalno“ Žepče, obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata.   Svi gradski parkinzi na kojima se vrši...

03-04-2017 Hits:2795 Vijesti

Read more

Izdvojeno

Papa Franjo posjetio BiH

Papa Franjo posjetio BiH

Završena je povijesna posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Svetog Oca pape Franje Bosni i Hercegovini. Uz riječi upućene mladima naše zemlje „Vi ste proljetni cvjetovi i u vama vidim želju da...

06-06-2015 Hits:7966 Županija, BiH, okruženje, društvo ....

Read more
Untitled