GK News 2 - шаблон joomla Видео

Log in
updated 11:52 AM CET, Mar 6, 2018

Obilježavanje 20. obljetnice smrti misionara fra Vjeke Ćurića

User Rating:  / 1

 

Kivumu/Žepče/Osova, 3. veljača 2018.

20. obljetnica smrti misionara fra Vjeke Ćurića

U rodnom kraju fra Vjeke Ćurića u Žepču u subotu, 3. veljače 2018. održat će se prigodni program i zahvalno sjećanje na fra Vjekin život i mučeničku smrt, a 4. veljače služit će se Sveta misa u župi Osova koju će predvoditi kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski.

Sjećanju na 20. obljetnicu mučeničke smrti pokojnog fra Vjeke u Ruandi u misiji/župi Kivumu gdje je i sahranjen, pridružit će se i delegacija koju će predvoditi mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki.

"Neka ovo molitveno sjećanje, u njegovom rodnom kraju i Kivumu, bude naša zahvala pokojnom fra Vjeki za nesebičnu žrtvu i mučeničko svjedočanstvo vjere kao i poticaj na molitvu da Gospodin pozove nova duhovna i misijska zvanja", poručio je mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj PMD u BiH.

Misionar fra Vjeko Ćurić rođen je 26. travnja 1957. u Lupoglavu kod Žepča, župa Osova (BIH). Bio je član Franjevačke provincije Bosna Srebrene, a kao misionar otišao je u Ruandu 1983. godine. U Ruandi se 1994. godine vodio rat do istrebljenja između plemena Hutu i Tutsi. Većina svećenika misionara napustila je zemlju, ali fra Vjeko je ostao, pomagao jednom i drugom plemenu, izlažući tako i vlastiti život. Više puta bio je u smrtnoj opasnosti za vrijeme i nakon rata. Tako je u travnju 1996. godine izbjegao gotovo sigurnu smrt. Ubijen je 31. siječnja 1998. u glavnom gradu Kigaliju. Pokopan je u mjestu Kivumu, u župnoj crkvi koju je s vjernicima sagradio. Nakon ubojstva, sada sveti papa Ivan Pavao II., na Trgu sv. Petra rekao je „Fra Vjeko je još jedna žrtva dodana dugom nizu misionara koji su svoju ljubav prema Kristu i afričkim narodima potvrdili žrtvujući vlastiti život.“

 

 (kta/missio.ba)

  • Hits: 257

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE U POSJETI ŽEPČU

User Rating:  / 1

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala je danas u Žepču, gdje je boravila tokom drugog dana službene posjete Bosni i Hercegovini, sve one koji razmišljaju o odlasku da ostanu u svom kraju.

- Odlazak stanovništva posebno mladih ljudi bolna je činjenica i u Hrvatskoj, ali drago mi je da uz to vidimo i puno veselja, optimizma, puno projekata ovdje - kazala je Grabar-Kitarović.

Podsjetila je da je u BiH doputovala zbog svih u BiH, zbog BiH kao druge domovine hrvatskoga naroda, ali kao i susjedne i prijateljske države.

- Ovdje sam vođena ne samo svojom predsjedničkom dužnošću već doista svojim dubokim osjećajima prema BiH, prema njenom narodu, prema svima koji ovdje žive - istaknula je tokom posjete Katoličkom školskom centru "Don Bosco".

Naglasila je da će Hrvatska i dalje pomagati ne samo Hrvate nego sve stanovnike BiH na svim poljima, od zdravstva do privrede da bi se osigurali što bolji uvjeti za sve građane.

Najavila je i da će se dalje raditi na povezivanju Hrvatske i BiH kao dviju prijateljskih država koje će zajedno graditi svoju budućnost u optimizmu i okviru dobrih odnosa.

Direktor Centra Milan Ivančević zahvalio je predsjednici što je odabrala baš ovu obrazovnu ustanovu kao predmet posjete i interesiranja, ali i na sveukupnoj dosadašnjoj pomoći Vlade Republike Hrvatske za podršku pri izgradnji Centra i svih sadržaja koji mu pripadaju.

Tokom posjete Žepču Grabar-Kitarović susreta se s općinskim načelnikom Matom Zovkom kada je razgovarano o prilikama u tom gradu koje, kako je istaknuto mogu biti primjer lokalnim zajednicama kada je u pitanju suživot, saradnja i međusobno uvažavanje.

 

 

  • Hits: 356

Općina Žepče objavila javni oglas za prodaju zemljišta

User Rating:  / 1

Temeljem  članka   363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F.BiH“, broj 66/13 i 100/13) i članka 7. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 17/2014), te Odluke Općinskog vijeća Žepče   Broj:01-23-166/17 od 22.12.2017. godine,   Općinski načelnik, raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

O  PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM  LICITIRANJA  

 

1.  PREDMET PRODAJE

Predmet  prodaje-licitiranja po ovom oglasu je građevinsko zemljište označeno sa:

-   k.č. 375/9  zv. „Begluk“, livada 3 klase, površine 5335 m2, upisana u Pl. 128 KO

     Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1 i   Zemljišno knjižni uložak broj: 65.

     KO Žepče-van, DS. Pravo raspolaganja Općina Žepče udio 1/1.

-    k.č. 725/199  zv. „Podovi“, oranica/njiva 4 klase, površine 5723 m2, upisana u Pl. 128 KO

     Žepče-van, DS korisnik Općina Žepče  udio 1/1.  

  

2.  NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. alineja prva ovog oglasa je izgradnja  proizvodno poslovnog objekta koji ne spadaju u grupu djelatnosti koji ugrožavaju ili mogu ugroziti okoliš sukladno Pravilniku i Zakonu, točke 1. alineja druga  ovog oglasa je izgradnja poslovnog objekta namjene uslužne djelatnosti mješovite namjene, trgovina, tržnica, ugostiteljstvo i slično.

 

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna cijena parcele iz točke 1. alineja prva ovog oglasa iznosi 42.200,00KM, a iz točke 1. alineja druga ovog oglasa je 98.330,00 KM.

Renta  će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU 

Parcele koje su predmet licitiranja po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog  radnog dana od 7,0-15,30 sati i to za vrijeme trajanja oglasa o licitiranju.

Uvid u vlasničku, odnosno zemljišno-knjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

 

5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITIRANJA

Licitiranje će se održati u zgradi Općine Žepče ured broj 5., dana  30.01.2018. godine, s početkom u 11,00 sati parcele iz točke 1. alineja prva i u 13,00 sati parcele iz točke 1. alineja druga.   

 

6. JAMČEVINA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Jamčevina  koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitiranja iznosi 10% od početne cijene.

Iznos jamčevine sudionik licitiranja dužan je uplatiti na  Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431., svrha doznake: jamčevina na licitiranju.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu.

Neuspjelim sudionicima  licitiranja će iznos uplaćene jamčevine biti vraćen.  Sudioniku koji uspije na licitiranju odnosno kupi licitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u  izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitiranja, koji uspije na licitiranju (kupac), ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog  ugovora   plaća kupac.

Svaki sudionik licitiranja je dužan na ime sudjelovanja  na licitiranju uplatiti iznos od 200,00 KM  na   Depozitni račun Općine Žepče br.  3380002210835421 UNI-CREDIT BANK,   Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom „naknada za sudjelovanje  na  licitiranju“.   Ova naknada se ne vraća sudionicima  licitiranja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.    

 

7. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je dužan konačni iznos licitirane cijene uplatiti jednokratno u roku od 15 dana od dana potpisivanja  kupoprodajnog  ugovora.

 

8. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora.

 

 9. PRAVO SUDJELOVANJA NA LICITIRANJU

Pravo sudjelovanja u postupku licitiranja imaju domaće i strane pravna i fizičke osobe, a u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH.

Ako osoba sudjeluje na licitiranju putem punomoćnika , punomoć mora biti sačinjena u formi notarske obrađene isprave.

 

10. UVJETI ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju  najmanje dva sudionika.

Ako se na licitiranju javi samo jedan od sudionika, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom  pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

 

11.   DOKUMENTACIJA

 Uz prijavu  na oglas potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

-  Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.

-  Broj   katastarske čestice,   

-  Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-  Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju

    registracije kod drugog nadležnog organa.

-  Uplatnice iz točke 6 oglasa. 

 

12  DOSTAVA PONUDA  

Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, „Prijava za  sudjelovanje  na licitiranju parcele k.č. broj ________.   Ne otvarati!

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena.

 
  • Hits: 421

ODIGRAN NOVOGODIŠNJI ŠAHOVSKI TROMEČ

User Rating:  / 1

 

U subotu, 30.12.2017. godine, u Gradskoj kavani u Žepču  odigran je drugi šahovski tromeč u 2017. godini pod generalnim pokroviteljstvom  Općinskog načelnika gospodina  Mate Zovke.

Sudionici tromeča su bili : Šahovski klub „ Žepče“

Mjesni odbor SDA Željezno Polje

Udruženje penzionera / umirovljenika Žepče

Ovo je drugi susret u ovom obliku, a u prvom susretu izuzetno dobri domaćini bili su organizatori iz Mjesnog odbora SDA Željezno Polje – susret igran u prostorijama Osnovne škole u Željeznom Polju.

Ekipe su nastupile u sastavima :

1.       ŠAHOVSKI KLUB  „ ŽEPČE“ – Miro Lovrić, Marko Šimić, Džemal Morankić, Jozo Matijević, Ivica Penić, Vinko Matijević, Slaven Radoš, Željko Todorović, Drago Markanović, Filip Perković – predstavnik ekipe gospodin Ivica Penić,

2.       MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE – Agan Efendić, Bećir Dubravić, Senad Delić, Haso Mandžuka,Fahrudin Hodžić, Samir Krehmić, Ramo Mandžuka, Mufid  Zvekić, Kenan Sinanović, Hurmo Ahmić – predstavnik ekipe gospodin Haso Mandžuka,,

3.       UDRUŽENJE PENZIONERA / UMIROVLJENIKA ŽEPČE – Petar Galić, Drago Radoš, Toni Sović, Salko Gekić, Nezir Mujičić, Ivica Marinčić, Hajrudin Kovačević, Drago Lončar, Mufid Makić, Vehid Skenderović, Ilija Šajinović, Drago Jozinović – predstavnik ekipe gospodin Vlado Marković.

UKUPNI REZULTATI :

1.       UDRUŽENJE  P / U ŽEPČE – MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                  5.0  : 5.0

2.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE     - MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                   8.5 : 1.5

3.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE     - UDRUŽENJE P/ U ŽEPČE                                           8.0 : 2.0

 

TABLICA TURNIRA :

1.       ŠAHOVSKI KLUB ŽEPČE                                            16.5  ( dvije pobjede )

2.       UDRUŽENJE P/ U ŽEPČE                                            7.0   ( 1 remi, 1 poraz )

3.       MJESNI ODBOR SDA ŽELJEZNO POLJE                  6.5   ( 1 remi, 1 poraz )

 

ČESTITAMO POBJEDNICIMA!  POBIJEDILI SU ŠAH I PRIJATELJSTVO !

SVIMA SRETNA NOVA GODINA! VIDIMO SE DOGODINE!

 

Žepče, 30.12.2017. god                                                                         O   R  G  A  N  I  Z  A  T  O  R

 

 

  • Hits: 431

Žepče: Održan vijećnički sat s građanima

User Rating:  / 0

Danas 29.prosinca od 10,00 do 11,00 sati u Sali Općinskog vijeća Žepče upriličen vijećnički sat s građanima. Vijećnici Ćazim Huskić i Ivica Penić razgovarali su s građanima i odgovarali na postavljena pitanja. Današnjem vijećničkom satu nazočilo je 36 građana, uglavnom članova Udruženja umirovljenika/penzionera Žepče koji su vijećnicima iznijeli potrebe i prioritete najbrojnije populacije u općini Žepče.

Postavljena su mnoga pitanja koja su se odnosila na poboljšanje zdravstvene zaštite umirovljenika i građana treće dobi, potrebu kućnih posjeta liječnika i medicinskog osoblja, probleme rasvjete u pojedinim mjesnim zajednicama, uvođenja novih parking mjesta, problema sa sječom šume a od strane nazočnih građana iznesene su i preporuke kako bi trebalo uvesti više reda u rad i nadzor nad radom udruženja koja egzistiraju na području općine Žepče.


Sva pitanja i sugestije su evidentirane i o istim će se raspravljati i odgovoriti javno u, jednoj od emisija, u programu Radio Žepča.

Građani će već krajem siječnja naredne godine imati priliku postavljati pitanja i iznijeti svoja razmišljanja 26.1.2018.godine od 10,00 do 11,00 sati kada će na ista odgovarati vijećnica Slavica Andrić- Šajinović i vijećnici Goran Jurić i Haso Mandžuka.

 

 

 

  • Hits: 369

Stupila na snagu nova pravila rada na tržnicama

User Rating:  / 0

Trgovci koji se bave prodajom svojih proizvoda na pijacama u FBiH do 26.12.2017.godine su imali posljednji rok da se registruju kako nalaže Zakon o unutrašnjoj trgovini u FBiH.Ukoliko do tada nisu registrovali svoju djelatnost kao obrt, poljoprivrednik proizvođač, trgovačka radnja ili trgovac pojedinac neće više moći raditi.Ljudi koji rade na tržnicama već godinama su očajni jer kažu da neće moći izdvajati tražena sredstva. Mostarci su kazali kako će se morati prestati baviti ovim poslom ukoliko se bude insistiralo na registraciji.Većina trgovaca koji se nalaze na Centralnoj gradskoj tržnici u Tuzli nisu registrovali svoju djelatnost ističući da nemaju od čega registrovati svoju djelatnost, a da zbog loše prodaje nisu u mogućnosti plaćati ni zakupninu štandova.Situacija je posebno teška u zimskom periodu, kada je prodaja izuzetno loša te jedva uspijevaju osigurati zaradu za egzistenciju.Ističu da većina njih ne uspije ništa prodati i po sedam dana, navodeći da će izmijenjeni zakon dovesti do toga da će sigurno 80 posto pijačnih trgovaca morati otići sa štandova, odnosno da će ostati bez posla.

Iz Javnog poduzeća “Tržnica” Zenica poručeno je trgovcima koji ne budu imali registrovanu djelatnost da neće moći ući u tržnicu i izložiti svoju robu za prodaju.

Nažalost, bolja situacija nije ni u Sarajevu. Prema podacima Općine Stari Grad Sarajevo.Do sada se registriralo pet osoba kao trgovac pojedinac, dok je na području općine Novi Grad Sarajevo registrirano 45 osoba.

Druge općine u KS još prikupljaju podatke. Trgovci strahuju da će se pijace zatvoriti, a ljudi ostati bez jedinog izvora prihoda za život.

KJKP Tržnice su izašle u susret trgovcima umanjenjem cijena skladištenja robe i preko 50 posto, ali su također poručili da niko neregistrovan neće moći raditi.

“Postoji nezadovoljstvo u Sarajevu zbog nerada inspekcija na suzbijanju ilegalne prodaje jer imate situaciju da na Markalama rade registrovani ljudi, a ispred je na desetine ilegalnih prodavača. Zakondavac nije vodio računa o nekim stvarma pa u slučaju bolesti trgovac mora plaćati doprinose, ali ga ne može zamijeniti niko od članova obitelji kako što je to slučaj s trgovcima koji su registrovani kao obrt. To znači da ne mogu na bolovanje niti godišnji odmor. Također, umirovljenici ne mogu raditi jer se ne mogu registrirati ako ne zamrznu svoju penziju”, kazao je direktor KJKP Tržnice i pijace Jasmin Terović.

Jedina pozitivna stvar je je što trgovci prvi put rješavaju svoj radno-pravni status i PIO, te mogu zdravstveno osigurati tri člana svoje obitelji.

Iz JP "Komunalno" d.o.o. Žepče također najavljuju da nitko ko nema uredno rješenje o registraciji i potpisan Ugovor o zakupu prodajnog mjesta neće moći prodavati na gradskoj tržnici u Žepču.

 

  • Hits: 334

Subcategories

Izdvojeno

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga samo putem parking aparata

Od 01.04.2017. u Žepču naplata parkinga …

Iz JP „Komunalno“ Žepče, obavještavaju sve korisnike gradskih parkirališta u Žepču da će se naplata parkiranja od 01.04.2017. god. vršiti isključivo putem parking aparata.   Svi gradski parkinzi na kojima se vrši...

03-04-2017 Hits:1444 Vijesti

Read more

Izdvojeno

Papa Franjo posjetio BiH

Papa Franjo posjetio BiH

Završena je povijesna posjeta poglavara Rimokatoličke crkve Svetog Oca pape Franje Bosni i Hercegovini. Uz riječi upućene mladima naše zemlje „Vi ste proljetni cvjetovi i u vama vidim želju da...

06-06-2015 Hits:5839 Županija, BiH, okruženje, društvo ....

Read more
Untitled